Kontakt

PDF   odkaz   odkaz   odkaz   odkaz   odkaz  

 

FERDINANDY, s.r.o.
Tomášikova 1177/20
050 01 Revúca
IČO: 43791085
IČ DPH: SK2022493000

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
účet: 0512105105/0900
IBAN:SK8609000000000512105105

 

e-mail: info@ferdinandy.sk

telefón: 0948 753 775, 0948 753 010

Spoločnosť FERDINANDY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.Sro, vložka č.13858/S

Objednávky, technická podpora, informácie, poruchy

Vladimír Ferdinandy    0948 753 010

Kontaktné miesto:      Partizánska 19, 050 01 Revúca  telefón: 0948 753 010, 058/ 44 240 17